Ελληνική Πρωτοπορία


Το Χρονικόν του Μορέως

Συγγραφέας: Ανώνυμος

Πρώτη Έκδοση: 14ος αιώνας

Έκδοση: 2018

Μέγεθος: Α5

Σελίδες: 457

ISBN: 978-618-5383-13-8

Τιμή: 15,90 ευρώ (Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 6%) 

Το Χρονικόν του Μορέως

Θα το βρείτε μόνον στο www.grecobooks.com

Το Χρονικόν του Μορέως είναι έργο ανωνύμου χρονικογράφου του 14ου αιώνα. Αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή για τη φεουδαρχική οργάνωση του πριγκιπάτου της Αχαΐας. Σώζονται τέσσερα διαφορετικά κείμενα, ένα έμμετρο στα ελληνικά, ένα στα γαλλικά, ένα στα ιταλικά και ένα στα αραγωνικά.

Τα γεγονότα που εξιστορούνται στα χρονικά ξεκινούν από την Α' Σταυροφορία, η οποία αναφέρεται συνοπτικά, και ακολουθεί εκτενέστερη διήγηση της Δ' Σταυροφορίας, της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης και κυρίως της κατάκτησης του Μοριά και της ίδρυσης του Πριγκιπάτου από τον Γουλιέλμο Σαμπλίτη (Guillaume de Champlitte). Ακολουθούν τα γεγονότα της διακυβέρνησης των Γοδεφρείδου Α' και Γοδεφρείδου Β' Βιλλαρδουίνου (Geoffroy de Villehardouin), του Γουλιέλμου Β' Βιλλαρδουίνου (που καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος της αφήγησης) και μετά τον θάνατό του (1278), της διακυβέρνησης των διαδόχων του, των δύο συζύγων της Ισαβέλλας Βιλλαρδουίνου.

Το Χρονικόν του Μορέως. 14ος αιώνας. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Σελ:

Οι Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία στο Facebook!Τα βιβλία μας είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το βιβλιοπωλείο:

grecobooks