Ελληνική Πρωτοπορία


Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Άρθρα στην Παρισινή Επιθεώρηση - Ά Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνικός Διχασμός, Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή

Συγγραφέας: Πρίγκιπας Νικόλαος

Πρώτη Έκδοση: 1927

Έκδοση: 2018

Μέγεθος: Α5

Σελίδες: 104

ISBN:978-618-5383-09-1

Τιμή: 12,72 ευρώ (Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 6%) 

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος | Του Πρίγκιπος Νικολάου

Θα το βρείτε μόνον στο www.grecobooks.com

Τα άρθρα του Πρίγκιπος Νικολάου, αδελφού του Βασιλέως Κωνσταντίνου, για τον αδερφό του, στην «Παρισινή Επιθεώρηση». Μια κατάθεση αλήθειας για τα ιστορικά γεγονότα που συντάραξαν την Ελλάδα: τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εθνικό Διχασμό, την Μικρασιατική Εκστρατεία και την Καταστροφή.

Γραμμένα το καλοκαίρι του 1927, πρωτοδημοσιεύθηκαν μεταφρασμένα στην Ελλάδα από την Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του ιδίου έτους.

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος - Άρθρα στην Παρισινή Επιθεώρηση - Ά Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνικός Διχασμός, Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή. Του Πρίγκιπος Νικολάου. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Πρώτη Έκδοση: 1927. ISBN: 978-618-5383-09-1

Οι Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία στο Facebook!Τα βιβλία μας είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το βιβλιοπωλείο:

grecobooks